Floor4Quality

Het energetische veld van het paard
In 4 dagen het energetisch veld van je paard leren lezen?

Deze praktijkgerichte cursus wordt gegeven door Floor van den Dungen.
Floor heeft haar eigen bedrijf Floor4Quality en is schrijfster van het boek “Samen werken met je paard”. Een vakvrouw die kan putten uit haar ervaringen met paarden uit alle sectoren en disciplines in de paardenwereld.

Floor van den Dungen

Gedurende de 4 cursusdagen komen alle facetten van het paard qua voeding, gedrag, ziektebeelden, training en huisvesting aan bod. Alles wordt vanuit een holistische visie en aanpak benaderd.

2020 VOLZET

2021
1ste dag 21 februari:
Hoe is het energetische veld van het paard opgebouwd. En hoe je dit energieveld kunt leren lezen.
2de dag 21 maart:
Stap verder in het leren lezen van het energieveld van verschillende paarden en wat ieder paard aan je laat zien en voelen.
3de dag 25 april:
Leren werken met energie. En hoe je daarin met je eigen energieveld en emoties leert omgaan.
4de dag 30 mei:
Werken met paarden in beweging, aan de longe of onder het zadel. We gaan de energie-uitwisseling tussen mens en paard leren lezen en hoe je daar op een positieve manier op in kunt spelen.

De lesdagen zijn 9.30 tot 15.30 uur, met een lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur.

Domein Panhof voorziet tijdens de pauze een heerlijke lunch en ook voor drinken wordt gezorgd. Vrijwillige paarden uit de kudde zullen zich laten ‘lezen’. Je eigen paard meenemen is voor deze cursus niet nodig, want het werken met onbekende paarden is het beste om te kunnen leren.

De deelnemersgroep is klein, zodat iedereen voldoende ruimte en gelegenheid krijgt om de taal van de paarden beter te leren begrijpen.

TIPS!
1 Kijk eens op de site https://www.floor4q.be/
3 Alvast lezen over Floor’s ervaringen?
Lees alvast haar boek “Samen werken met je paard” (bestellen via site).

Cursusgeld: 500 euro (incl. lunch en drinken)
Aanmelden: info@domeinpanhof.be