Floor4Quality

Het energetische veld van het paard
In 4 dagen het energetisch veld van je paard leren lezen?

Deze praktijkgerichte cursus wordt gegeven door Floor van den Dungen.
Floor heeft haar eigen bedrijf Floor4Quality en is schrijfster van het boek “Samen werken met je paard”. Een vakvrouw die kan putten uit haar ervaringen met paarden uit alle sectoren en disciplines in de paardenwereld.

Floor van den Dungen

Gedurende de 4 cursusdagen komen alle facetten van het paard qua voeding, gedrag, ziektebeelden, training en huisvesting aan bod. Alles wordt vanuit een holistische visie en aanpak benaderd.

1ste dag:
Hoe is het energetische veld van het paard opgebouwd. En hoe je dit energieveld kunt leren lezen.
2de dag:
Stap verder in het leren lezen van het energieveld van verschillende paarden en wat ieder paard aan je laat zien en voelen.
3de dag:
Leren werken met energie. En hoe je daarin met je eigen energieveld en emoties leert omgaan.
4de dag:
Werken met paarden in beweging, aan de longe of onder het zadel. We gaan de energie-uitwisseling tussen mens en paard leren lezen en hoe je daar op een positieve manier op in kunt spelen.

De lesdagen zijn 9.30 tot 15.30 uur, met een lunchpauze van 12.00 tot 13.00 uur.

Domein Panhof voorziet tijdens de pauze een heerlijke lunch en ook voor drinken wordt gezorgd. Vrijwillige paarden uit de kudde zullen zich laten ‘lezen’. Je eigen paard meenemen is voor deze cursus niet nodig, want het werken met onbekende paarden is het beste om te kunnen leren.

De deelnemersgroep is klein, zodat iedereen voldoende ruimte en gelegenheid krijgt om de taal van de paarden beter te leren begrijpen.

2020 VOLZET

2021
21 februari t/m 30 mei: VOLZET
13 juni t/m 25 juli: VOLZET

Bij interesse of plaatsing op de wachtlijst kun je dit doorgeven via onderstaand mailadres. We informeren je dan op moment dat er een nieuwe cursus van Floor van den Dungen gepland wordt.

TIPS!
1 Kijk eens op de site https://www.floor4q.be/
2 Alvast lezen over Floor’s ervaringen?
Lees alvast haar boek “Samen werken met je paard” (bestellen via haar site).
3 Volg Floor op haar besloten Facebook-groep Energetisch veld van het paard Floor4Quality

Cursusgeld: 500 euro (incl. lunch en drinken)
Aanmelden: info@domeinpanhof.be